Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Podmioty realizujace zadania w zakresie przeciwdziałania i zwalczania korupcji - Przydatne linki -

Nawigacja

Przydatne linki

Podmioty realizujace zadania w zakresie przeciwdziałania i zwalczania korupcji

Autor: Redaktor
05.02.2016

 

www.mswia.gov.pl

 


 

www.policja.pl

 

 


 

www.cba.gov.pl

 

 

Centralne Biuro Antykorupcyjne redaguje ponadto stronę internetową o charakterze edukacyjnym www.antykorupcja.gov.pl

W ramach projektu „Rozwój systemu szkoleń antykorupcyjnych” Centralne Biuro Antykorupcyjne udostępniło platformę e-learningową. Platforma przeznaczona jest dla szerokiego grona odbiorców: administracji rządowej i samorządowej, środowisk biznesowych, ale także społeczeństwa i znajduje się na stronie szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl


 

www.batory.org.pl

 

Zespół programu Odpowiedzialne Państwo Fundacji im. Stefana Batorego, w ramach działań podejmowanych w projekcie Społeczny monitoring konfliktu interesów opracował quiz sprawdzający znajomość zasad etyki urzędniczej i przepisów prawa regulujących problem konfliktu interesów w administracji publicznej. Quiz można znaleźć na stronie: konflikt.batory.org.pl


 

www.isp.org.pl

 

do góry