Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Komórki organizacyjne Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej - Biuro Spraw Wewnętrznych -

Nawigacja

Biuro Spraw Wewnętrznych

Komórki organizacyjne Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej

Autor: Redaktor
03.02.2016

Sekretariat Dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej

adres: al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa 

tel. +48 22 500 4037

fax.: +48 22 500 4733

e-mail: bsw.kg@strazgraniczna.pl


Wydział I

Naczelnik: płk SG Artur GÓŹDŹ

adres: al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa 

tel.: +48 22 500 5303


Wydział II

Naczelnik: ppłk SG Małgorzata WIĄCEK

adres: al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa 

tel.: + 48 22 500 4091


Wydział III

Naczelnik: ppłk SG Robert CHRZUSZCZ

adres: al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa 

tel.: +48 22 500 4177


Wydział Przedsięwzięć Operacyjno-Technicznych

Naczelnik: ppłk SG Artur GRZESZCZYK

adres: al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa 

tel.: +48 22 500 4165


Wydział IV Zamiejscowy BSW SG w Kętrzynie

Naczelnik: ppłk SG Dariusz MATELA

adres: ul. gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-401 Kętrzyn

tel.: +48 89 750 3090


Wydział V Zamiejscowy BSW SG w Białymstoku

Naczelnik: płk SG Krzysztof WALCZAK 

adres: ul. gen. Józefa Bema 100, 15-370 Białystok

tel.: +48 85 714 5210


Wydział VI Zamiejscowy BSW SG w Chełmie

p.o. Naczelnika: ppłk SG Paweł WILK

adres: ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm

tel.: +48 82 568 5134


Wydział VII Zamiejscowy BSW SG w Przemyślu

Naczelnik: ppłk SG Dariusz DRYJAŃSKI

adres: ul. Adama Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl

tel.: +48 16 673 2134


Wydział VIII Zamiejscowy w Nowym Sączu BSW SG

Naczelnik: mjr SG Monika BORATYŃSKA

adres: ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz

tel.: +48 18 415 31 40


Wydział IX Zamiejscowy BSW SG w Raciborzu

Naczelnik: płk SG Dariusz TROJSZCZAK

adres: ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz

tel.: +48 32 414 4057


Wydział XII Zamiejscowy BSW SG w Krośnie Odrzańskim

Naczelnik: płk SG Zbigniew ŻURAWIECKI

adres: ul. Poprzeczna 1, 66-602 Krosno Odrzańskie

tel.: +48 68 358 2116


Wydział XIV Zamiejscowy BSW SG w Gdańsku

p.o. Naczelnika: kpt. SG Tomasz URBAN

adres: ul. Oliwska 35, 80-917 Gdańsk

tel.: +48 58 524 2110

do góry