Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Zadania i struktura organizacyjna Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej - Biuro Spraw Wewnętrznych -

Nawigacja

Biuro Spraw Wewnętrznych

Zadania i struktura organizacyjna Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej

Autor: Redaktor
03.02.2016

Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej jest komórką organizacyjną Komendy Głównej Straży Granicznej, powołaną do rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania zagrożeń godzących w wykonywanie ustawowych zadań Straży Granicznej oraz ścigania ich sprawców.

Zakres zadań, struktura wewnętrzna Biura Spraw Wewnętrznych SG oraz zakres obowiązków i uprawnień dyrektora Biura określone zostały w regulaminie organizacyjnym, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 33 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 3, poz. 36, z 2009 r. Nr 15, poz. 92, z 2010 r. Nr 1, poz. 5, Nr 2, poz. 10 i Nr 5, poz. 19, z 2011 r. Nr 6, poz. 22 i Nr 8, poz. 30, z 2012 r. poz. 59, z 2013 r. poz. 20 i 65, z 2014 r. poz. 35 i 114 oraz z 2015 r. poz. 34 i 42).

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ

 

do góry