Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Poradnik "Konflikt interesów. Czym jest i jak go unikać" - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Poradnik "Konflikt interesów. Czym jest i jak go unikać"

Autor: Redaktor
04.02.2016

W ramach realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 w Ministerstwie Spraw Zagranicznych opracowano poradnik dla pracowników administracji rządowej dotyczący konfliktu interesów pod tytułem Konflikt interesów. Czym jest i jak go unikać. Publikacja została sfinansowana ze środków rezerwy celowej budżetu państwa.
Poradnik ten wydano w dwóch edycjach ogólnej oraz z suplementem dla żołnierzy oraz funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Straży Granicznej. Straż Graniczna uczestniczyła w merytorycznym przygotowaniu suplementu w zakresie swojej właściwości.

Celem poradnika jest  zarówno podniesienie poziomu profesjonalizmu administracji rządowej, jak i uchronienie urzędników przez błędami wynikającymi z nieświadomości. Opracowanie omawia formy konfliktu interesów i rekomenduje sposoby jego unikania. Zawiera praktyczne przykłady i wskazówki, odnoszące się do codziennej pracy i rzeczywistych sytuacji. Szczegółowo omawia problematykę podejmowania dodatkowych zajęć zarobkowych, a także przyjmowania prezentów. Zawiera także porady dla przełożonych.

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

do góry