Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej FIFA 2018 - informator dla kibiców/information for football fans - Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2018 w Rosji -

Nawigacja

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2018 w Rosji

FIFA 2018 - informator dla kibiców/information for football fans

Krzysztof Waściński
11.06.2018

W dniach: od 14 czerwca do 15 lipca 2018 roku w Rosji odbywać się będzie turniej Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018.

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2018 w Rosji

Informacje dotyczące warunków wjazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej, pobytu i wyjazdu dostępne są w różnych językach (m.in. polskim, angielskim i rosyjskim) na stronach:

Zgodnie z procedurami określonymi przez stronę rosyjską, kibic jadący na mecz do Rosji musi posiadać ważny paszport i FAN-ID, czyli paszport kibica. Wjazd, pobyt i wyjazd z terytorium Federacji Rosyjskiej kibiców odbywał się będzie na podstawie tych dokumentów bez konieczności uzyskania wiz.

Ruch bezwizowy na podstawie FAN-ID będzie również obowiązywał kibiców na polsko-białoruskiej granicy, z zastrzeżeniem, że przez Białoruś będą podróżować:

1. w przypadku ruchu drogowego:

 • drogą M8/E95 łączącą miejscowości Jezieryszcze (BY) w obwodzie Witebskim - Newel (RU) w obwodzie Pskowskim
 • Drogą M1 łączącą Mińsk z Moskwą, na wysokości miescowości Redki (BY) - Krasnaja Gorka (RU) w obwodzie Smoleńskim
 • Drogą M10, na wysokości miejscowości Seliszcze (RU)w obwodzie Briańskim – Nowozybkow (BY)

2. w przypadku ruchu kolejowego:

 • linią kolejową łączącą miejscowości Jezieryszcze (BY) w obwodzie Witebskim - Newel (RU) w obwodzie Pskowskim
 • linią kolejową łączącą miejscowości Osinovka (BY) w obwodzie Mińskim – Krasnoje (RU) w obwodzie Smoleńskim,
 • linią kolejową łączącą miejscowości Zakopytie (BY) w obwodzie Homelskim – Złynka (RU) w obwodzie Briańskim.

Na podstawie FAN-ID kibice będą mogli korzystać ze wszystkich udogodnień związanych np. z łatwym dostępem i pobytem na stadionach oraz bezpłatnych przejazdów w miastach gospodarzy w dni meczowe.

WAŻNE!
Z ruchu bezwizowego mogą korzystać jedynie podróżni, którzy wykupili bilet na mecz i posiadają FAN-ID. Każda inna osoba musi posiadać wizę.

W Kaliningradzie zostaną rozegrane cztery mecze:

 • 16 czerwca: Chorwacja – Nigeria,
 • 22 czerwca: Serbia – Szwajcaria,
 • 25 czerwca: Hiszpania – Maroko
 • 28 czerwca: Anglia – Belgia.

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej apeluje do kibiców wyjeżdżających do Obwodu Kaliningradzkiego o odpowiednio wcześniejsze stawianie się do odprawy na drogowych przejściach granicznych. Odprawa podróżnych będzie odbywała się na wszystkich pasach odpraw, a w dni meczowe, podczas wzmożonego ruchu, kibice jadący do Rosji będą odprawiani również na pasach wjazdowych do Polski (odwrócona odprawa).

Na stronie internetowej www.granica.gov.pl podróżni mogą dzięki podglądowi z kamer sprawdzić jak wygląda natężenie ruchu na drogach dojazdowych oraz przejściach granicznych.

 

 

 

FIFA World Cup 2018 in Russian Federation

The Warmińsko-Mazurski Border Guard Regional Unit appeals to football supporters going to the FIFA World Cup in Russian Federation for adequate early appearance at the border crossing points. Border checks of travellers will take place at all traffic lanes. On match days, in case of heavy cross-border traffic, border checks of travellers going to Russian Federation will take place also on entry lanes to Poland.

On the website www.granica.gov.pl, travellers can check traffic intensity on the roads leading towards the border and at the border crossing points.

 

Note!
According to the Russian procedures, football fans travelling to attend the matches must have a valid passport and FAN ID.

 

Travellers with the above-mentioned documents will be able to enter Russian Federation  without visas between June 4 and July 15, and leave the territory of the Russian Federation by July 25.

The football tournament will start on the territory of the Russian Federation on June 14 and will last until July 15.

 

The following matches will be played in Kaliningrad:

 • June 16: Croatia - Nigeria
 • June 22: Serbia - Switzerland
 • June 25: Spain - Morocco
 • June 28: England - Belgium

For more information regarding conditions of entry, stay and departure from the territory of the Russian Federation, please visit:

 

 

do góry