Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 22. Czy w okresie oczekiwania na zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, cudzoziemiec po upływie ważności oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy może wykonywać pracę? - Najczęściej zadawane pytania -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania

22. Czy w okresie oczekiwania na zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, cudzoziemiec po upływie ważności oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy może wykonywać pracę?

Mariusz Dąbrowski
31.05.2017

W okresie oczekiwania na zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, cudzoziemiec po upływie ważności oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, nie może wykonywać pracy.

Niemniej jednak z uwagi na fakt, że do uzyskania ww. zezwolenia niezbędna jest umowa z podmiotem powierzającym wykonywanie pracy (potwierdzająca ciągłość zatrudnienia) możliwe jest udzielenie cudzoziemcowi urlopu bezpłatnego. 

do góry