Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 21. Czy cudzoziemiec może rozpocząć pracę w terminie późniejszym aniżeli wynika to z terminu rozpoczęcia pracy określonego w oświadczeniu o zamiarze powierzenia wykonywania pracy? - Najczęściej zadawane pytania -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania

21. Czy cudzoziemiec może rozpocząć pracę w terminie późniejszym aniżeli wynika to z terminu rozpoczęcia pracy określonego w oświadczeniu o zamiarze powierzenia wykonywania pracy?

Mariusz Dąbrowski
31.05.2017

Cudzoziemiec może przyjechać do Polski w celu podjęcia pracy na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy i ważnej wizy, o ile oferta pracy jest nadal aktualna.

W związku z powyższym, w pierwszej kolejności cudzoziemiec powinien skontaktować się z pracodawcą wystawiającym oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy w celu potwierdzenia chęci jego dalszego zatrudnienia i dopiero wówczas podjąć dalsze kroki w celu realizacji wjazdu do Polski.

do góry