Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 20. Czy cudzoziemiec może wykonywać pracę przez cały okres wynikający z oświadczenia, jeśli okres wykonywania pracy w nim wskazany jest dłuższy aniżeli okres ważności wizy, na podstawie której cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej? - Najczęściej zadawane pytania -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania

20. Czy cudzoziemiec może wykonywać pracę przez cały okres wynikający z oświadczenia, jeśli okres wykonywania pracy w nim wskazany jest dłuższy aniżeli okres ważności wizy, na podstawie której cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?

Autor : Mariusz Dąbrowski
31.05.2017

Cudzoziemiec wykonujący pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinien posiadać ważne dokumenty uprawniające go do wjazdu i pobytu na tym terytorium oraz odpowiednie dokumenty uprawniające do wykonywania pracy.

W przypadku gdy okres ważności wizy/okres pobytu wskazany w wizie upłynął cudzoziemiec, pomimo posiadania ważnego oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, nie może wykonywać pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

do góry