Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Szkolenie dotyczące zatrudnienia cudzoziemców w Polsce - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie dotyczące zatrudnienia cudzoziemców w Polsce

Ewelina Szczepańska
14.02.2018

13 lutego funkcjonariusze ze Śląskiego Oddziału SG uczestniczyli w szkoleniu z zakresu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Szkolenie przeprowadził Piotr Malinowski, ekspert w dziedzinie legalności pobytu i zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Omówione zostały zmiany w znowelizowanej ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dotyczące zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową, oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom. Poruszono również zagadnienia związane ze zmianami w zakresie odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy.

zdj. Śląski OSG

do góry