Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Odprawa służb z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa służb z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Dorota Bołotowicz
13.02.2018

12 lutego 2018 r. Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej Marek Małkowski oraz Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Wojciech Skowronek uczestniczyli w odprawie Ministra SWiA Joachima Brudzińskiego z szefami i komendantami służb z województwa lubuskiego.

W odprawie wzięli udział również m. in.: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, Sekretarz Stanu w MSWiA Paweł Szefernaker, Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski oraz komendanci służb podległych MSWiA z województwa lubuskiego.

Realizacja założeń programu modernizacji oraz bezpieczeństwo i praca służb mundurowych województwa lubuskiego były głównym tematem odprawy, która odbyła się siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.

– Bezpieczne państwo musi oznaczać dobrze wyposażone, dobrze wyszkolone i wynagradzane służby. Rzeczą priorytetową dla nas pozostaje program modernizacji służb mundurowych. Chcemy kontynuować ten proces, który ma się zakończyć odczuciem w portfelach i kieszeniach funkcjonariuszy konkretnego zastrzyku finansowego – powiedział minister Joachim Brudziński w trakcie odprawy. Zapowiedział, że od 1 maja rozpoczną się wypłaty podwyżek dla najmniej zarabiający funkcjonariuszy, a w ramach całego programu w latach 2017-2020 do Policji, Straży Pożarnej i Straży Granicznej trafi łącznie ok. 9 mld zł.

Komendant Nadodrzańskiego Oddziału SG gen.bryg. SG Wojciech Skowronek podczas swojego wystąpienia przybliżył strukturę oddziału oraz przedstawił statystyki dot. ruchu granicznego. Wskazał również, że dzięki ustawie modernizacyjnej udało się unowocześnić flotę transportową , zakupić nowoczesny sprzęt łączności, informatyczny oraz sprzęt techniki specjalnej. Poczyniono także znaczne inwestycje, które kontynuowane będą w kolejnych latach.

Kończąc spotkanie Minister SWiA Pan Joachim Brudziński  podziękował za trud włożony w służbę w minionym roku, co skutkowało zagwarantowaniem bezpieczeństwa społeczeństwu. Minister zwrócił również uwagę na kwestię przestrzegania najwyższych standardów służby przez funkcjonariuszy formacji podległych szefowi MSWiA. Zaznaczył, że nie może być przyzwolenia na sytuacje, które szkodzą wizerunkowi Policji, Państwowej Straży Pożarnej czy Straży Granicznej, aby służby te były elitarne. W swoim wystąpieniu odniósł się także do naboru kandydatów do służby. -To zawsze musi być nabór pozytywny. Zarówno do Policji, jak i Straży Pożarnej, do Straży Granicznej mają trafiać najlepsi-podkreślił minister

​Zdj. Nadodrzański OSG

 

 

  • odprawa służb
    odprawa służb
  • odprawa służb
    odprawa służb
  • odprawa służb
    odprawa służb
do góry