Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Nadużyli procedury uchodźczej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nadużyli procedury uchodźczej

Ewelina Szczepańska
27.12.2017

26 grudnia funkcjonariusze z Placówki SG w Zgorzelcu zatrzymali czteroosobową rodzinę obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej. Cudzoziemcy bezpośrednio po złożeniu w Polsce wniosków o ochronę międzynarodową wyjechali do Niemiec.

Obywatele Rosji narodowości czeczeńskiej, nadużywając procedury uchodźczej, nielegalnie przekroczyli granicę. Zgodnie z prawem bowiem cudzoziemiec, po złożeniu wniosku o objęcie go ochroną międzynarodową, powinien we wskazanym miejscu oczekiwać na rozpatrzenie wniosku przez Szefa Urzędu do spraw Cudzoziemców i nie wolno mu opuszczać Polski. Obywatele Rosji narodowości czeczeńskiej do czasu zakończenia postępowania przebywać będą w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców.

zdj. Nadodrzański OSG

 
do góry