Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Próba wręczenia łapówki funkcjonariuszowi SG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Próba wręczenia łapówki funkcjonariuszowi SG

Ewelina Szczepańska
22.12.2017

Funkcjonariusz z Bieszczadzkiego Oddziału SG, na przejściu granicznym w Korczowej, zatrzymali obywatelkę Ukrainy, która usiłowała wręczyć mu korzyść majątkową w zamian za odstąpienie od wykonywania czynności służbowych.

21 grudnia do odprawy granicznej na wyjazd Polski zgłosiła się obywatelka Ukrainy. Okazało się, że przeterminowała pobyt na terenie Unii Europejskiej o miesiąc (dopuszczalny okres pobytu wynosi 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu).

Funkcjonariusz SG poinformował cudzoziemkę o naruszeniu przepisów Kodeksu Granicznego Schengen i o wdrożeniu procedury powrotowej. Wówczas kobieta usiłowała wręczyć łapówkę w kwocie 50 euro. Za próbę przekupstwa została skazana na karę jednego roku pozbawienia wolności z warunkowym zwieszeniem jej wykonania na okres próby dwóch lat. Ponadto wyrok podano do publicznej wiadomości przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu. Zgodnie z procedurą wydano także decyzję o zobowiązaniu jej do powrotu z jednoczesnym zakazem wjazdu na teren Polski przez okres jednego roku.

zdj. Bieszczadzki OSG

 

do góry