Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Agencja pracy zatrudniała nielegalnie cudzoziemców - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Agencja pracy zatrudniała nielegalnie cudzoziemców

Ewelina Szczepańska
06.12.2017

Kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców przeprowadzona przez funkcjonariuszy z Placówki SG w Gdańsku wykazała, że jedna z trójmiejskich agencji pracy w ciągu ostatnich dwóch miesięcy zatrudniła nielegalnie 81 cudzoziemców, głównie z Ukrainy.

Funkcjonariusze SG szczegółowo przeanalizowali dokumenty prawie 800 cudzoziemców. Okazało się, że 81 z nich agencja powierzyła pracę wbrew przepisom. Naruszenia dotyczyły głównie pracy bez wymaganego zezwolenia oraz zawarcia umowy o pracę lub cywilnoprawnej w wymaganej formie. 77 cudzoziemców to obywatele Ukrainy, pozostali pochodzili z Białorusi. Kontrolowany podmiot gospodarczy posiada oddziały w całej Polsce. Zatrudnia nisko wykwalifikowanych cudzoziemców do czynności produkcyjnych i pomocniczych wykonywanych na rzecz i pod kierownictwem innych pracodawców.

Wobec firmy Straż Graniczna skieruje do sądu wniosek o ukaranie. W sprawie cudzoziemców pracujących bez zezwolenia zostaną wszczęte czynności zmierzające do wydania im decyzji powrotowych. 

zdj. Archiwum SG

do góry