Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Nieletnia Wietnamka z cudzym dokumentem - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nieletnia Wietnamka z cudzym dokumentem

Magdalena Tomaszewska
10.08.2017

W miniony wtorek, 8 sierpnia, funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie zatrzymali nieletnią obywatelkę Wietnamu, która przebywała na terytorium Polski nielegalnie, a do kontroli przedstawiła dokument należący do innej osoby.

Funkcjonariusze SG przeprowadzili kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP w jednym z piaseczyńskich salonów usługowych, należących do obywatela Wietnamu. Na miejscu funkcjonariusze sprawdzili dokumenty dwóch osób, zajmujących się zdobieniem paznokci. Jedna z nich wylegitymowała się polskim dowodem osobistym, stwierdzającym tożsamość innej osoby, który figurował w bazach danych jako unieważniony.

Kiedy kobieta przedstawiła swój oryginalny paszport, okazało się, że jest niepełnoletnia i jest obywatelką Wietnamu. Do Polski trafiła nielegalnie, nie posiadając żadnego dokumentu uprawniającego ją do wjazdu i pobytu na terytorium RP. Cudzoziemka przyznała, że powodem jej wyjazdu z Wietnamu była trudna sytuacja ekonomiczna oraz chęć podjęcia pracy zarobkowej w Polsce. Oświadczyła również, że nie podejmowała żadnych kroków, aby zalegalizować swój pobyt w naszym kraju. Do kraju pochodzenia nie chce jednak wracać, mimo że nie grozi jej tam żadne niebezpieczeństwo.

Z uwagi na fakt, że nieletnia przebywa na terytorium RP nielegalnie bez wymaganej ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu oraz przekroczyła granicę państwową wbrew przepisom, została zatrzymana.

W toku dalszych czynności funkcjonariusze ustalili, że Wietnamka nie posiadała także zezwolenia na pracę na terenie Polski, a w salonie usługowym, w którym pracowała nie były przestrzegane przepisy Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dlatego też postanowiono o wszczęciu kontroli legalności zatrudnienia.

Ze względu na młody wiek cudzoziemka nie jest osobą zdolną do czynności prawnych w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zobowiązaniu do powrotu i powinna być reprezentowana przez kuratora. Dlatego Komendant PSG Warszawa-Okęcie niezwłocznie wystąpił z wnioskiem do sądu właściwego ze względu na miejsce zatrzymania cudzoziemki o ustanowienie kuratora oraz wydanie postanowienia o umieszczeniu jej w jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców.

Po zakończeniu czynności służbowych młoda Wietnamka została przewieziona do Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Dembińskiego w Warszawie.

do góry