Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Albańczyk ze skradzionym greckim dokumentem - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Albańczyk ze skradzionym greckim dokumentem

Magdalena Tomaszewska
09.08.2017

Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 30-letniego obywatela Albanii, który okazał do kontroli grecki dowód osobisty. Dokument figurował jako zastrzeżony w Systemie Informacyjnym Schengen oraz w bazie Interpolu, ponieważ ponad rok temu został utracony.

8 sierpnia, w rejonie Kołbaskowa, patrol funkcjonariuszy ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Pomellen zatrzymał do rutynowej kontroli drogowej mercedesa z niemiecką rejestracją. Jeden z pasażerów okazał funkcjonariuszom grecki dowód osobisty. Dokument budził wątpliwości co do jego autentyczności. Szczegółowa analiza dowodu potwierdziła przypuszczenia kontrolujących – dokument został podrobiony i należał do obywatelki Grecji, która w marcu ubiegłego roku go utraciła. Zastrzeżenie dokumentu figurowało w bazach SIS oraz Interpolu.

W rzeczywistości okazało się, że udający Greka mężczyzna jest Albańczykiem, a zatrzymany przez Straż Graniczną dokument kupił na terytorium Grecji od nieznanego mężczyzny za 100 euro.

Cudzoziemiec usłyszał zarzut posługiwania się podrobionym dokumentem i dobrowolnie poddał się karze. Wobec braku autentycznych dokumentów uprawniających 30-letniego Albańczyka do wjazdu i pobytu w Polsce, zostanie skierowany wniosek do strony niemieckiej o przyjęcie go w ramach readmisji.

​zdj. Morski OSG

  • sprawdzanie dokumentu
    sprawdzanie dokumentu
do góry