Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Cudzoziemcy naruszyli obowiązujące przepisy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Cudzoziemcy naruszyli obowiązujące przepisy

Magdalena Tomaszewska
21.04.2017

Osiemnaścioro cudzoziemców, którzy naruszyli obowiązujące w Polsce przepisy, zatrzymali funkcjonariusze Straży Granicznej. Wśród zatrzymanych było szesnaścioro obywateli Ukrainy, obywatel Białorusi i obywatelka Kazachstanu.

Funkcjonariusze z Morskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali dwanaścioro cudzoziemców w wyniku kontroli legalności zatrudnienia i pobytu. Ustalenia funkcjonariuszy przeprowadzone wobec sześciorga cudzoziemców (czterech obywateli Ukrainy, Białorusina i obywatelki Kazachstanu) wykazały, że cudzoziemcy przebywali na terytorium naszego państwa bez ważnych wiz lub innych ważnych dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu. W przypadku sześciorga kolejnych obywateli Ukrainy naruszenie prawa polegało na nielegalnym wykonywaniu przez nich pracy oraz pobytu w Polsce niezgodnie z deklarowanym celem.
Wszyscy zatrzymani otrzymali decyzje o zobowiązaniu do powrotu wraz z zakazem ponownego wjazdu do Polski przez okres od 6 do 12 miesięcy. Jedynie obywatelka Kazachstanu otrzymała zakaz ponownego wjazdu do naszego kraju przez trzy lata.

Natomiast funkcjonariusze ze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali sześciu obywateli Ukrainy tylko podczas jednego dnia służby – w wyniku przeprowadzonych 20 kwietnia kontroli legalności pobytu cudzoziemców. Pięciu z zatrzymanych cudzoziemców wykorzystywało posiadane wizy niezgodnie z celem jaki deklarowali podczas ubiegania się o ich wydanie. Dokumenty, które uprawniały ich do  pracy w Polsce, wykorzystali między innymi do tego, aby wyjechać do Czech. Ostatni z zatrzymanych obywateli Ukrainy przeterminował swój pobyt na terytorium państw Schengen. W stosunku do wszystkich zatrzymanych wszczęto postępowania administracyjne, które zakończyły się wydaniem decyzji zobowiązujących do powrotu.

 

 

 

do góry