Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 14 cudzoziemców zobowiązanych do powrotu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

14 cudzoziemców zobowiązanych do powrotu

Ewa Gajewska
20.03.2017

Podczas ostatnich czterech dni funkcjonariusze ze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 12 obywateli Ukrainy i 2 Mołdawian. Za naruszenie obowiązujących w Polsce przepisów cudzoziemcy otrzymali decyzje zobowiązujące do powrotu.

Do zatrzymań doszło na terenie województwa opolskiego i śląskiego. Na Śląsku funkcjonariusze z Placówek Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej, Katowicach–Pyrzowicach i Bielsku–Białej zatrzymali jedenastu obywateli Ukrainy i dwóch Mołdawian. Ostatni z cudzoziemców, Ukrainiec, zatrzymany został na Opolszczyźnie przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Opolu.

Dwunastu kontrolowanych cudzoziemców wykorzystywało posiadane dokumenty pobytowe z prawem do pracy w Polsce w innym celu, niż deklarowali podczas składania wniosku wizowego. Dokumenty te potrzebne im były między innymi do wyjazdu do pracy za granicę lub w celach turystycznych. Dwóch z zatrzymanych obcokrajowców przeterminowało swój pobyt na terytorium państw Schengen.

Wszyscy cudzoziemcy otrzymali decyzje zobowiązującye do powrotu.

zdj. Straż Graniczna

do góry