Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Podrobione stemple w paszportach - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podrobione stemple w paszportach

Ewa Gajewska
11.01.2017

Funkcjonariusze z Placówki SG w Bobrownikach zatrzymali dwoje obywateli Rosji. Cudzoziemcy posługiwali się paszportami, w których znajdowały się podrobione stemple polskiej kontroli granicznej.

10 stycznia na drogowym przejściu granicznym w Bobrownikach do odprawy granicznej na kierunku wyjazdowym z Polski zgłosili się obywatele Rosji - 33-letnia kobieta i 42-letni mężczyzna. Cudzoziemcy przedstawili do kontroli rosyjskie paszporty, w których znajdowały się podrobione stemple polskiej kontroli granicznej. 

Za posłużenie się paszportem z podrobionymi odbitkami stempli polskiej kontroli granicznej podróżni zostali zatrzymani. Nie przyznali się do winy.  Po sporządzeniu  dokumentacji i zabezpieczeniu kwoty po 400 zł na osobę na poczet przyszłej kary grzywny cudzoziemcy zostali zwolnieni. Postępowania przygotowawcze wobec zatrzymanych prowadzą funkcjonariusze z Placówki SG w Bobrownikach. Obywatelom Rosji grozi grzywna lub kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

zdj. Podlaski OSG

do góry